| Strona Główna |


Śladami husytów. Średniowieczne zamki na Węgrzech

ekspozycja przygotowana przez
Herman Otto Muzeum w Miszkolcu na Węgrzech

prezentowana w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie
od 3 października
2014 r. do 5 stycznia 2015  r.


 
Wystawa poświęcona jest późnośredniowiecznym fortyfikacjom w północnych Węgrzech. Ich początki datowane są na XIII w. W drugiej połowie XV w. niektóre z nich były użytkowane przez husytów, którzy jako najemnicy służyli w wojskach Królestwa Węgierskiego. Prezentuje liczne militaria związane z tym okresem a także modele zamków i odtworzony  w skali 1:1 fragment drewnianego muru.

Wystawie towarzyszy bogaty program dydaktyczny, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych składający się z zajęć i gier na tematy historyczne.