Kafel płytowy z herbem Pogoni Litewskiej, XVI w.


powrót