Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Biblioteka
tel. ( 22) 50 44 800 (centrala)
bibliopma@poczta.onet.pl

Kierownik:
mgr Ewa Talarek, starszy kustosz, tel. wew 810,838

Pracownicy:
mgr Beata Laprus-Madej, starszy kustosz, tel. wew 810,838
mgr Marzena Romaniuk, adiunkt, tel. wew 810,838


Godziny otwarcia czytelni:
wtorek, środa, czwartek: 9.00 -15.30

Udostępnianie zbiorów biblioteki PMA prowadzone jest przez wypożyczalnię międzybiblioteczną.


 

Biblioteka PMA została założona w roku 1923 wraz z powstaniem muzeum. Księgozbiór liczy obecnie 48 tysięcy woluminów w tym 26 400 druków zwartych oraz 335 tytułów czasopism.

W zbiorach znajdują się prace naukowe z zakresu archeologii, antropologii, numizmatyki, historii, historii kultury i sztuki od pradziejów do okresu średniowiecza. Kolekcjonowane są też publikacje dotyczące muzeologii i muzealnictwa, konserwatorstwa i konserwacji oraz encyklopedie, słowniki i atlasy.

Szczególnie bogata i cenna jest kolekcja książek z zakresu archeologii pradziejowej i wczesnośredniowiecznej Polski i Europy Środkowej, na którą składają się m.in. publikacje z XIX i początku XX wieku.

Biblioteka PMA posiada unikalny w skali krajowej zbiór książek dotyczących archeologii Ameryki Prekolumbijskiej - przede wszystkim z obszaru Meksyku oraz publikacje archeologiczne i historyczne basenu Morza Śródziemnego.

Prowadzona jest krajowa i międzynarodowa wymiana wydawnictw, z większością krajów europejskich oraz ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Meksykiem, Kolumbią, Japonią, Koreą i in.


Poprzedni Spis działów Następny