ZBIORY

SKARBY WIEKÓW ŚREDNICH

ZNALEZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH MONET Z MAZOWSZA

BAZA STANOWISK Z WARSZAWY

BAZA ARCHIWALIÓW - ICA ATOM

 

 

 

  Zbiory 

Na stronie prezentujemy fotografie cyfrowe muzealiów z kolekcji poszczególnych działów Muzeum. PMA posiada ponad 500 000 muzealiów. Digitalizacja tego zasobu jest procesem, który PMA rozpoczęło w 2002 r. i stanowi część projektu informatyzacji instytucji. Obejmuje on informatyzację danych o zbiorach zabytków i powiązanej z nimi dokumentacji, procedury zarządzania tymi zasobami oraz procesy wytworzenia narzędzi usprawniających wykonywanie zadań muzeum.

Dofinansowano ze środków EFRR - RPO WM

Sponsorzy