ZBIORY

SKARBY WIEKÓW ŚREDNICH

ZNALEZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH MONET Z MAZOWSZA

BAZA STANOWISK Z WARSZAWY

BAZA ARCHIWALIÓW - ICA ATOM

 

 

 

  Baza Stanowisk z Warszawy

Rozpoczynamy publikację terytorialnego katalogu stanowisk archeologicznych, z których zbiory przechowywane są w PMA. Katalog ten stanowi ponad 10 500 pozycji. Prezentowane informacje o stanowiskach pozwolą na wykonanie podstawowej kwerendy wg danych administracyjnych w tym nazwy miejscowości a także informacji identyfikujących stanowisko tj. rodzaj stanowiska oraz określenie chronologii i kultura znalezisk. Pierwszy z udostępnionych katalogów stanowisk archeologicznych dotyczy terenu Warszawy i jej okolic..