Informacje dla nauczycieli

Lekcje muzealne
 Życie ludzi w epoce kamienia
 Szlak bursztynowy
 Opowieści o płacidłach
 Początki Państwa Polskiego
 Groby pierwszych władców i dostoj-
 ników państwa Polskiego


Zajęcia muzealne
 Lepienie z gliny naczyń według technik
 pradziejowych

 Lepienie z gliny zabawek i grzechotek
 Lepienie w glinie bóstw słowiańskich
 Odtwarzanie z modeliny paciorków
 szklanych

 Tkanie kolorowych krajek metodami
 pradziejowymi

 Wykonywanie biżuterii metalowej według
 wzorów pochodzących z epoki brązu

 W redniowiecznym skryptorium
 - poznawanie średniowiecznych kodeksówS
zlak Bursztynowy od klasy III szkoły podstawowej, czas trwania ok. 45 min.

W czasie tej lekcji uczestnicy mogą poznać bursztyn jako surowiec, oraz jego wykorzystywanie przez człowieka od epoki kamienia aż do czasów upadku Cesarstwa Rzymskiego. Podczas zwiedzania wybranych fragmentów wystawy stałej Prahistoria ziem polskich, na przykładach zachowanych zabytków, mogą dowiedzieć się jakimi sposobami przetwarzano bursztyn, oraz o znaczeniu i zakresie handlu tym surowcem. Lekcję kończy pokaz bryłek bursztynu, przykładów narzędzi do jego obróbki, oraz palenie kadzidła bursztynowego.


do-druku