Informacje dla nauczycieli

Lekcje muzealne
 Życie ludzi w epoce kamienia
 Szlak bursztynowy
 Opowieści o płacidłach
 Początki Państwa Polskiego
 Groby pierwszych władców i dostoj-
 ników państwa Polskiego


Zajęcia muzealne
 Lepienie z gliny naczyń według technik
 pradziejowych

 Lepienie z gliny zabawek i grzechotek
 Lepienie w glinie bóstw słowiańskich
 Odtwarzanie z modeliny paciorków
 szklanych

 Tkanie kolorowych krajek metodami
 pradziejowymi

 Wykonywanie biżuterii metalowej według
 wzorów pochodzących z epoki brązu

 W redniowiecznym skryptorium
 - poznawanie średniowiecznych kodeksów

 

Zajęcia dla dzieci od 0 klasy, czas trwania ok. 60-70 min.

Zajęcia nasze poprzedzone są zwiedzaniem fragmentu wystawy stałej Pradzieje ziem polskich. Dzieci poznają technikę ręcznego lepienia, dzięki której można wykonać naczynie dowolnego, wcześniej zaplanowanego kształtu.

Prace zabierane są do domu.
Istnieje możliwość wypalenia naczyń – odbiór po ok. 3 tygodniach.
do-druku