Informacje dla nauczycieli

Lekcje muzealne
 Życie ludzi w epoce kamienia
 Szlak bursztynowy
 Opowieści o płacidłach
 Początki Państwa Polskiego
 Groby pierwszych władców i dostoj-
 ników państwa Polskiego


Zajęcia muzealne
 Lepienie z gliny naczyń według technik
 pradziejowych

 Lepienie z gliny zabawek i grzechotek
 Lepienie w glinie bóstw słowiańskich
 Odtwarzanie z modeliny paciorków
 szklanych

 Tkanie kolorowych krajek metodami
 pradziejowymi

 Wykonywanie biżuterii metalowej według
 wzorów pochodzących z epoki brązu

 W redniowiecznym skryptorium
 - poznawanie średniowiecznych kodeksów

 


Zajęcia dla dzieci od III klasy szkoły podstawowej czas trwania ok.60 - 70 min.

W specjalnie przygotowanej do prowadzenia tych zajęć sali,dzieci mogą obejrzeć kopię posągu Świętowita ze Zbrucza oraz kopie innych zabytków z wizerunkami pogańskich bóstw.

Na zajęciach lepione (rzeźbione) są figurki z gliny.

Wszystkie prace zabierane są do domu.
Istnieje możliwość wypalenia figurek – odbiór po ok. 3 tygodniach.