Informacje dla nauczycieli

Lekcje muzealne
 Życie ludzi w epoce kamienia
 Szlak bursztynowy
 Opowieści o płacidłach
 Początki Państwa Polskiego
 Groby pierwszych władców i dostoj-
 ników państwa Polskiego


Zajęcia muzealne
 Lepienie z gliny naczyń według technik
 pradziejowych

 Lepienie z gliny zabawek i grzechotek
 Lepienie w glinie bóstw słowiańskich
 Odtwarzanie z modeliny paciorków
 szklanych

 Tkanie kolorowych krajek metodami
 pradziejowymi

 Wykonywanie biżuterii metalowej według
 wzorów pochodzących z epoki brązu

 W redniowiecznym skryptorium
 - poznawanie średniowiecznych kodeksów

 


Zajcia dla dzieci od 0 klasy, czas trwania ok. 60-70 min.

Uczestnicy zajęć wykonują naszyjnik z paciorków według poznanych na wystawie wzorów. Materiałem do wyrobu jest bezpieczna dla dzieci modelina, która wspaniale imituje szkło.

Wszystkie prace zabierane są do domu.


do-druku