Informacje dla nauczycieli

Lekcje muzealne
 Życie ludzi w epoce kamienia
 Szlak bursztynowy
 Opowieści o płacidłach
 Początki Państwa Polskiego
 Groby pierwszych władców i dostoj-
 ników państwa Polskiego


Zajęcia muzealne
 Lepienie z gliny naczyń według technik
 pradziejowych

 Lepienie z gliny zabawek i grzechotek
 Lepienie w glinie bóstw słowiańskich
 Odtwarzanie z modeliny paciorków
 szklanych

 Tkanie kolorowych krajek metodami
 pradziejowymi

 Wykonywanie biżuterii metalowej według
 wzorów pochodzących z epoki brązu

 W redniowiecznym skryptorium
 - poznawanie średniowiecznych kodeksów

 


Zajęcia dla dzieci od III klasy szkoły podstawowej, czas trwania ok. 60-70 min.

Na naszych zajęciach, wykorzystując zrekonstruowane pradziejowe warsztaty, dzieci wykonują kolorową krajkę. Wcześniej jednak zwiedzając fragment wystawy poznają surowce wykorzystywane dawniej do wytwarzania tkanin, jak również zasadę działania pionowego warsztatu tkackiego.

Swoje prace wszyscy zabierają do domu.


do-druku