Informacje dla nauczycieli

Lekcje muzealne
 Życie ludzi w epoce kamienia
 Szlak bursztynowy
 Opowieści o płacidłach
 Początki Państwa Polskiego
 Groby pierwszych władców i dostoj-
 ników państwa Polskiego


Zajęcia muzealne
 Lepienie z gliny naczyń według technik
 pradziejowych

 Lepienie z gliny zabawek i grzechotek
 Lepienie w glinie bóstw słowiańskich
 Odtwarzanie z modeliny paciorków
 szklanych

 Tkanie kolorowych krajek metodami
 pradziejowymi

 Wykonywanie biżuterii metalowej według
 wzorów pochodzących z epoki brązu

 W redniowiecznym skryptorium
 - poznawanie średniowiecznych kodeksów

 


Zajęcia dla dzieci od V klasy szkoły podstawowej, czas trwania ok. 60-70 min.

To typowe zajęcia metaloplastyczne. Z drucików oraz blaszek miedzianych i mosiężnych uczestnicy wykonują ozdoby takie jak: zawieszki, naszyjniki, zausznice, czy szpile. Wzorami są ozdoby z czasów epoki brązu, które wcześniej poznajemy na wystawie stałej – Pradzieje ziem polskich.

Wszystkie powstałe prace zabierane są do domu.


do-druku