Informacje dla nauczycieli

Lekcje muzealne
 Życie ludzi w epoce kamienia
 Szlak bursztynowy
 Opowieści o płacidłach
 Początki Państwa Polskiego
 Groby pierwszych władców i dostoj-
 ników państwa Polskiego


Zajęcia muzealne
 Lepienie z gliny naczyń według technik
 pradziejowych

 Lepienie z gliny zabawek i grzechotek
 Lepienie w glinie bóstw słowiańskich
 Odtwarzanie z modeliny paciorków
 szklanych

 Tkanie kolorowych krajek metodami
 pradziejowymi

 Wykonywanie biżuterii metalowej według
 wzorów pochodzących z epoki brązu

 W redniowiecznym skryptorium
 - poznawanie średniowiecznych kodeksów

 


Zajęcia dla dzieci od I klasy szkoły podstawowej, czas trwania ok. 60-70 min.

Poznacie podstawowe pojęcia związane ze średniowieczną książką, dowiecie się kto i w jaki sposób pracował w skryptoriach. Każdy z uczestników naszych zajęć ma okazję wykonać iluminowany złotem i srebrem własny inicjał oraz spróbuje pisać prawdziwym gęsim piórem.

Swoje dzieło zabieramy ze sobą do domu.


do-druku