Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-1-1-2018 - 10.12.2018 r.

 

1
Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ.


Załączniki do pobrania:

Wyjaśnienie treści SIWZ I