Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018 - 18.12.2018

 

7
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ.


Załączniki do pobrania:
Ogłoszenie o zmianie I
Modyfikacja treści SIWZ