Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

 

2
Znak postępowania: PMA-ZP-25-1-1-2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą ,,Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego" UWAGA: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się do pobrania na serwerze FTP pod następującym adresem: ftp://ftp4.pma.pl


Załączniki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ