SEMINARIUM BATYJSKIE
program w latach
  2007/2008
  2006/2007
  2005/2006
  2004/2005
  2003/2004
  2002/2003
  2001/2002
  2000/2001
  1999/2000

Seminarium Batyjskie 2017/2018


. Nulla dies sine Baltis!

Zapraszamy na 18-ty sezon Seminarium Batyjskiego, organizowanego przez Pastwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkania odbywaj si zawsze w rody, o godz. 11.00 w sali odczytowej im. E. Majewskiego w gmachu PMA (wejcie od Ogrodu Krasiskich).

* 25 padziernika 2017
prof. Audrone Bliujiene (Institute of Baltic Region History and Archaeology, Klaipeda University, Litwa), From the Late Roman Period to the end of the Viking Age: Upelkiai cemetery in the cultural context of the Lithuanian Coast

* 15 listopada 2017
dr Martin Gollwitzer (County Administrative Board of Dalarna, Szwecja), New Merovingian Period and Viking Age finds from Vestfold, Norway - the Hesby excavations

* 6 grudnia 2017
dr Aleksiej Kibi (Wydzia Historii Uniwersytetu Pastwowego w St. Petersburgu, Rosja), Jawingowie jako wsplnota w X-XI w. Problem definicji
dr Marcin Engel (Pastwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Komentarz archeologa

* 17 stycznia 2018
mgr Maria Krajewska (Pastwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie),Kolekcjoner i archeolog, ksidz Juozas iogas w wietle swojej korespondencji
dr Seweryn Szczepaski (Orodek Bada Naukowych im. W. Ktrzyskiego w Olsztynie), Cie Hitlerjugend w blasku kwidzyskiej archeologii

* luty 2018 (dokadna data zostanie podana w terminie pniejszym)
dr Volker Hilberg (Archologisches Landesmuseum Schloss Gottorf, Schleswig, Niemcy), From emporium to civitas. The shift from Hedeby to Schleswig in the 11th century

* 21 marca 2018
mgr Jerzy Siemaszko, mgr Renata Maskowicz-Sikorowska, mgr Wiesaw Kapla (Muzeum Okrgowe w Suwakach), dr Marcin Engel (Pastwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Wstpne wyniki bada jawieskiego cmentarzyska w Krukwku

* 25 kwietnia 2018
dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Styl Nidajno

* 16 maja 2018 ZMIANA TERMINU: sptkanie odbdzie si 23 maja 2018
mgr Kacper Martyka (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), Nowe wczesnoredniowieczne stanowiska z pn-wsch Polski w wietle bada Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Serdecznie zapraszamy
Anna Bitner-Wrblewska
Wojciech Wrblewski