Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytkw Archeologicznych - pt.:

czc brzegi. Nieinwazyjne badania terenw zalewowych mikroregionu Urzecze w Dolinie rodkowej Wisy.

W roku 2017 Pastwowe Muzeum Archeologiczne realizowao projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaci Pastwowego Muzeum Archeologicznego. Projekt wspfinansowany jest ze rodkw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytkw archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. rodki PMA pochodz z dotacji uzyskanej z budetu Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego.

Dziki otrzymanemu dofinansowaniu moliwa bdzie weryfikacja i inwentaryzacja zabytkw archeologicznych, staroytnych i nowoytnych zlokalizowanych na zalewowym tarasie pnocnej czci doliny rodkowej Wisy. Obszar obejmuje nadwilaskie czci powiatw otwockiego, garwoliskiego, piaseczyskiego i odpowiada on  zasigowi mikroregionu etnograficznego Urzecze.  Tak okrelony zakres terytorialny projektu jest wynikiem potrzeby ponownej weryfikacji obszarw zalewowych Wisy, dotyczy to rwnie wysp (kp) na rzece, ktre ze wzgldu na sw niedostpno (podmoke starorzecza, kpy wilane) z zaoenia traktowano jako obszary niezamieszkae i nigdy nie byy przedmiotem bada archeologicznych. Jest to sprzeczne ze znan nam obecnie funkcj komunikacyjn i kulturotwrcz Wisy w przeszoci, ktra znajduje potwierdzenie zarwno w wynikach bada wykopaliskowych (m. in. Czersk, Glinki, Sobienie Biskupie, Dziecinw, Piotrowice) jak i etnograficznych, zwizanych z nadwilaskim mikroregionem Urzecza.

Zadanie zostanie zrealizowane metod bada powierzchniowych, ktre poprzedzi analiza Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i uzupeni badania geofizyczne i podwodne.

Kierownik projektu:

Strona internetowa Stowarzyszenia www.przyjacielepma.pl