Publikacja "Pitnastowieczny skarb szelgw z Chomiy Ksiej" zostaa sfinansowana ze rodkw Narodowego Banku Polskiego i Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego.

Gwnym celem wydania ksizki bya ch zwikszenia zainteresowania histori polskiego monetaryzmu wrd historykw, archeologw i naukowcw numizmatykw. Skarb z Chomiy jest najwikszym znanym skarbem z 2. poowy XV w. z terenu pnocnej Wielkopolski i Kujaw. Rzadk cech tego skarbu jest wspwystpowanie w nim szelgw krzyackich z szelgami polskimi miast Prus Krlewskich. Celowo publikowania tego typu znaczcych znalezisk nie podlega dyskusji. Pena monografia skarbu, skadajca si z katalogu oraz czci analitycznej jest cennym wkadem do historii gospodarczej, numizmatyki i archeologii redniowiecza, a zwaszcza do dziejw obiegu pienidza.

Gwarancj jakoci merytorycznej opracowania jest osoba autorki opracowania, dowiadczonego archeologa i numizmatyka. Mgr Kunka Szubert jest absolwentk archeologii Uniwersytetu w Sofii. W latach 1972-2005 pracowaa w Pastwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, gdzie jako starszy kustosz penia od 1980 r. obowizki kierownika Gabinetu Numizmatycznego. Redaktorem merytorycznym publikacji jest mgr Maciej Widawski, od 2005 r. pracujcy jako kustosz w PMA i kierownik Gabinetu Numizmatycznego.