Pastwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie jako partner projektu Wydanie katalogu "Zabytki archeologiczne ziemi przasnyskiej" prezentuje cyfrow wersj wydawnictwa.

Publikacja "Zabytki archeologiczne ziemi przasnyskiej", powstaa dziki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze rodkw Promocji Kultury, w ramach programu ministerialnego Wspieranie Dziaa muzealnych 2018.

Przygotowany w ramach zadania katalog prezentuje kolekcj znalezisk archeologicznych z terenu ziemi przasnyskiej, znajdujcych si w zbiorach Muzeum Historycznego w Przasnyszu, Pastwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostroce. Wykroczenie poza form katalogow, nota-fotografia, polegajce na zamieszczeniu tekstw merytorycznych, fotografii i not katalogowych obiektw pozwolio na prezentacj jake bogatego materialnego dziedzictwa ziemi przasnyskiej. Katalog dostpny jest w wersji cyfrowej na stronie wydawcy i partnerw projektu oraz papierowej w siedzibach muzew.