Publikacja "Jaskinia Gvardjilas Klde. Opracowanie w stulecie bada polskiego archeologa Stefana Krukowskiego".

Stefan Krukowski - znakomity polski archeolog, badacz epoki kamienia - pniejszy dugoletni pracownik Pastwowego Muzeum Archeologicznego - by take prekursorem bada nad paleolitem w Gruzji. Rozpocz on w 1916 r., badania w jaskini Gvardjilas Klde, w regionie Imereti, w ktrej odkry bogaty, liczcy ponad zesp ok. 25 000 zabytkw zwizanych z osadnictwem ludnoci kultury graweckiej sprzed okoo 20 000 lat. Narzdzia krzemienne i kociane, zawieszki z zbw, igy i szyda kociane, wreszcie bogato zdobiony topr rogowy, to tylko niektre z odkrytych przez Krukowskiego na tym stanowisku zabytkw. Przed dwa kolejne lata pobytu w Gruzji Krukowski opracowa pozyskany przez siebie materia i przygotowa do druku ksikow monografi stanowiska.

Jaskinia Gvardjilas Klde jest jednym z najwaniejszych stanowisk archeologicznych w Gruzji, a zabytki z tego stanowiska eksponowane s na wystawie staej w Muzeum Narodowym w Tbilisi. W Pastwowym Muzeum Archeologicznym przechowywana jest spucizna naukowa po Stefanie Krukowskim w skad ktrej wchodzi rkopis wspomnianej ksiki napisanej w jzyku rosyjskim.

W stulecie odkrycia przez Stefana Krukowskiego jaskini Gvardjilas Klde Pastwowe Muzeum Archeologiczne i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego podjy si opublikowania monografii tego stanowiska z penym aparatem naukowym po polsku, rosyjsku, gruzisku i angielsku. Warto podkreli, i badania naukowe Stefana Krukowskiego wyprzedzay jego epok. Potrafi on stawia wwczas, sto lat temu pytania, na ktre czsto do dzi nie potrafimy znale odpowiedzi.

Wspomniana ksika zostaa wydana dziki dotacji Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego, za co w imieniu Autorw i Wydawcw skadam serdeczne podzikowania.

Wydanie publikacji obj patronatem Pan Mariusz Maszkiewicz, Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Gruzji. Wspomniana monografia nie mogaby si ukaza bez pomocy dyrektora Instytutu Polskiego w Tblilisi Pana ukasza Koczaka.

Promocja tego wydawnictwa odbdzie si w padzierniku b.r. w Warszawie a listopadzie w Instytucie Polskim w Tbilisi.