Program MKiDN - z Funduszu Promocji Kultury, 2019 - Ochrona zabytkw archeologicznych - projekt pt.:

Wydanie monografii pt. 'Kopalnie krzemienia na stanowisku Za garncarzami w Oarowie'

Pastwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymao dofinansowano ze rodkw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzce z Funduszu Promocji Kultury "2019 - Ochrona zabytkw archeologicznych - nabr 1" na realizacj zadania "Wydanie monografii pt. 'Kopalnie krzemienia na stanowisku Za garncarzami w Oarowie'".