W dniu 12 wrzenia 2019 r podpisana zostaa umowa pomidzy Pastwowym Muzeum Archeologicznym i ydowskim Instytutem Historycznym na mocy ktrej pracownicy Dziau Konserwacji PMA we wsppracy z pracowni konserwatorsk IH wsplnie wykonaj konserwacj dwch pojemnikw blaszanych, w ktrych ukryto cz archiwum Ringelbluma.

Pojemniki te wykonano z blachy cynkowanej. Wewntrz skrzy oklejonych gazetami (pochodzcymi z czasw okupacji hitlerowskiej) ukryto cz dokumentw bdcych dzi jednym z najcenniejszych wiadectw o Zagadzie ydw polskich. Skrzynie z dokumentami odnaleziono w 1946 roku w ruinach Getta. Dzi archiwum to one wpisane jest list UNESCO "Pami wiata".
Porozumienie to jest kontynuacj wsppracy z lat ubiegych, bowiem w 2017 roku pracownicy PMA wykonali konserwacj jednej z dwch baniek na mleko w ktrych w 1950 r. znaleziono drug cz Archiwum. Baka ta znajduje si obecnie na wystawie staej IH pod tytuem: "Czego nie moglimy wykrzycze wiatu".