Logo - Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytkw Archeologicznych - pt.:

"Archeologia Wisy. Nieinwazyjne badania terenw zalewowych pnocnej czci mikroregionu Urzecze"

W roku 2019 Pastwowe Muzeum Archeologiczne realizowao projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaci Pastwowego Muzeum Archeologicznego. Projekt wspfinansowany jest ze rodkw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytkw archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. rodki PMA pochodz z dotacji uzyskanej z budetu Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego.

Celem projektu s prace badawcze i dokumentacyjne zmierzajce do zaewidencjonowania i inwentaryzacji staroytnych i nowoytnych zabytkw ruchomych i nieruchomych bdcych materialnym wiadectwem dziedzictwa kulturowego w obrbie pnocnej czci mikroregionu Urzecze (cz poudniowa zostaa opracowana w projekcie realizowanym w 2017 pt. czc brzegi. Nieinwazyjne badania terenw zalewowych mikroregionu Urzecze w Dolinie rodkowej Wisy). Tak okrelony zakres terytorialny projektu jest wynikiem potrzeby ponownej weryfikacji obszarw zalewowych Wisy, ktre nie byy poddane dokadnym badaniom w ramach programu Archeologicznego Zdjcia Polski (AZP). Dotyczy to rwnie wysp (kp) na rzece, ktre nigdy nie byy przedmiotem bada archeologicznych, a nierzadko w przeszoci stanowiy integralne czci staego ldu. Jest to sprzeczne ze znan nam obecnie funkcj komunikacyjn i kulturotwrcz Wisy w przeszoci, ktra znajduje potwierdzenie w wynikach bada wykopaliskowych z ostatnich lat (m. in. Czersk, Glinki, Sobienie Biskupie, Dziecinw, Piotrowice, Wilanw, Cieciszew) oraz etnograficznych, zwizanych z nadwilaskim mikroregionem Urzecza.

Zadanie zostanie zrealizowane metod bada powierzchniowych, ktre poprzedzi analiza Numerycznego Modelu Terenu (NMT).