Logo - Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Pastwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymao dofinansowanie ze rodkw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacj projektu pt.:

"Unikatowe wczesnorediowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku - Polesiu, gm. Zamo. Opracowanie i monografia".

Projekt realizowany jest we wsppracy z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w ramach programu MKiDN "Ochrona Zabytkw Archeologicznych".

Jego efekt kocowy stanowi bdzie monografia cmentarzyska, ktra ukae si w 2021 r. 

Nekropola w Lipsku - Polesiu naley do najrozleglejszych i w najwikszym stopniu przebadanych wczesnoredniowiecznych ciaopalnych cmentarzysk kurhanowych w kraju. W trakcie ekspedycji prowadzonej przez Michaa Drewko w latach 20-tych i 50-tych XX w. cznie przebadano 38 kurhanw z 60 zaobserwowanych w terenie.

Kierownik projektu: dr ukasz Maurycy Stanaszek