Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego "Archeologia Jawiey"
Projekt realizowany w ramach programu "Promowanie rónorodnoci kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, wspófinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 r.

O projekcie

Celem projektu s interdyscyplinarne badania dwóch wanych kompleksów osadniczych wczesnoredniowiecznej Jawiey: w Szurpiach, gm. Jeleniewo i Skomacku Wielkim, gm. Stare Juchy. Wykorzystywane bd zarówno metody nieinwazyjne, jak i badania wykopaliskowe, a take analizy przyrodnicze. Zadaniem projektu jest opracowanie modelu nowoczesnego konserwatorstwa archeologicznego stanowisk wielofazowych. Uzyskane wyniki bd popularyzowane wród lokalnych spoecznoci, w rodowisku konserwatorskim i naukowym. Planowane jest przygotowanie wystawy, publikacji popularno-naukowej oraz konferencji naukowej. Partnerzy norwescy projektu: Vest Agder Regional Council, Department of Monuments and Sites, Vestfoldemuseene IKS, Department of Ancient and Medieval History & Midgard Historical Centre in Borre. Projekt realizowany jest od marca 2014 r. do kwietnia 2016 r.

Kierownik projektu: dr hab. Anna Bitner-Wróblewska

Strona internetowa projektu:

www.archeologiajacwiezy.pl »