W padzierniku 2014 roku Pastwowe Muzeum Archeologiczne otrzymao dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego z zakresu dziaalnoci upowszechniajcej nauk na realizacj zadania "Katalog Biblioteki Pastwowego Muzeum Archeologicznego w systemie Horizon" (umowa 1245/P-DUN/2014).

Dziki otrzymanemu wsparciu finansowemu Biblioteka zakupia sprzt komputerowy, licencj na zaoenie bazy w systemie Horizon i rozpocza katalogowanie zbiorw przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu bibliotecznego. Realizacj zadania zajmuj si pracownicy Biblioteki Naukowej PMA.Kierownik projektu: mgr Ewa Talarek

Katalog on-line