IA-UJ


 

W roku 2015 PastwoweMuzeum Archeologiczne wzio udzia w realizacji projektu "Opatw - najwiksze cmentarzysko kultury przeworskiej" prowadzonego przez Fundacj Monumenta Archaeologica Barbarica przy udziale Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagielloskiego.
Projekt wspfinansowany by ze rodkw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytkw archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. rodki PMA pochodz z dotacji uzyskanej z budetu Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego.

Efektem realizacji projektu jest wydanie 4. czci monografii cmentarzyska w Opatowie, zawierajcej opracowania wynikw specjalistycznych analiz materiaw z tej nekropoli: antropologicznych, paleodemograficznych, archeozoologicznych, antrakologicznych i metaloznawczych. Tom opublikowano w dwch wersjach jzykowych: polskiej, jako wolumin IV Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, i niemieckiej, jako cz 4. woluminu XIX serii Monumenta Archaeologica Barbarica, pod redakcj prof. dr hab. Renaty Madydy-Legutko i dr hab. Judyty Rodziskiej-Nowak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagielloskiego oraz dr. Jacka Andrzejowskiego z Pastwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

10 grudnia 2015 roku w Sali im. Erazma Majewskiego w PMA odbya si prezentacja wydawnictwa.

Kierownik projektu: dr Jacek Andrzejowski, kierownik Dziau Epoki elaza PMA.