ilustracja dekoracyjna
ilustracja dekoracyjna

ilustracja dekoracyjna

ilustracja dekoracyjna

SOWIANIE WE WSCHODNIEJ BAWARII
(od 22 listopada 2015 do 13 marca 2016)

Eksponowana w Pastwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie wystawa prezentuje niezwykle cenn kolekcj zabytkw zwizanych z rozwojem osadnictwa sowiaskiego w Niemczech na terenie Bawarii.

Badania niemieckich archeologw pokazay, e teren ten we wczesnym redniowieczu zamieszkiwali zarwno Germanie jak i Sowianie. Okres rozkwitu sowiaskiego osadnictwa przypad tam na VIII i IX w., ale jego pocztki sigaj o wiele wczeniejszych czasw. Sensacyjne odkrycia w Ratyzbonie dowodz, e pierwsi Sowianie przybyli do Bawarii ju u schyku VI w.

Zgromadzone na wystawie eksponaty: zota i srebrna biuteria, przedmioty codziennego uytku czy mao rozpowszechnione w Polsce miecze jednosieczne typu sax pokazuj wzajemne oddziaywania kultury Sowian i germaskich Bajuwarw.

Spektakularne znaleziska prezentuj zoony obraz osadnictwa sowiaskiego - od ycia codziennego i pogaskiej obrzdowoci po procesy chrystianizacyjne i asymilacyjne.

Autorami wystawy s dr Andreas Boos (Ratyzbona) oraz dr Hans Losert (Bamberg).

Wystawa przygotowana zostaa we wsppracy Muzew Miasta Ratyzbony (Museen der Stadt Regensburg), Pastwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Na zdjciu obok : Srebrne zabytki z cmenta-rzyka Matzhausen (grb 2/3): sze kabczkw skroniowych, dwie zausznice z zawieszkami na acuszkach, zoomorficzna ozdoba (okucie) w ksztacie konia oraz zawieszki kuliste.