WYSTAWY STAŁE
Pradzieje Ziem Polskich
Biskupin
Alfabet architektury romańskiej
ABC architektury gotyku


WYSTAWY CZASOWE

WYSTAWY PLANOWANE

 Jest to wystawa edukacyjna, której najlepszymi odbiorcami są uczniowie mający już pewną wiedzę historyczną.

Zdjęcia o wysokości kilku metrów, umieszczone na przestrzennych konstrukcjach, nadają wystawie charakter późno średniowiecznego miasta, Prezentowane są tutaj wyłącznie obiekty pochodzące z ziem polskich. Należą do nich zarówno budynki sakralne (np. katedra wrocławska, kościół p.w. Panny Marii w Ziębicach, kościół p.w. Mikołaja w Brzegu), jak i świeckie ( np. budynek Akademii Krakowskiej Colegium Maius, spichlerz toruński, Żuraw gdański).

Ważnym elementem wystawy są przykłady miejskich fortyfikacji: bram (Żuraw gdański, Brama Krakowska w Szydłowie), baszt (Paczków, Olkusz), barbakanu krakowskiego i fragmentu muru odtworzonego z oryginalnych cegieł gotyckich. W centrum wystawy, jak w środku średniowiecznego miasta, znajduje się rynek, przy którym wznoszą się gotyckie budynki mieszkalne (dom ze Stargardu Szczecińskiego, Dom Kopernika z Torunia), oraz  wspaniały ratusz wrocławski.

Prezentowane budowle są starannie dobranymi przykładami służącymi do przedstawienia ogólnych zasad architektury gotyckiej i wyjaśnieniu podstawowych pojęć architektonicznych, takich jak: wimperga, przypora, blenda, maswerk.

Ważnym uzupełnieniem wystawy są zgromadzone detale architektoniczne pochodzące z budowli gotyckich oraz  zabytki i kopie zabytków z okresu  późnego średniowiecza: broń (bombarda, hakownica), manuskrypty (np. kopia kodeku Baltazara Behema) i  kopia insygniów grobowych Kazimierza Wielkiego.