WYSTAWY STAŁE
Pradzieje Ziem Polskich
Biskupin
Alfabet architektury romańskiej
ABC architektury gotyku


WYSTAWY CZASOWE

WYSTAWY PLANOWANE

BARBARZYŃSKIE TSUNAMI. OKRES WĘDRÓWEK LUDÓW W DORZECZU ODRY I WISŁY
Kanwą wystawy są wydarzenia z dziejów Europy wstrząsające cywilizacją późnego antyku między schyłkiem IV wieku a początkiem VI stulecia, w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów. Wystawa przygotowana, we współpracy, ze zbiorów kilkunastu polskich muzeów( więcej )

DOM WIECZNOŚCI WEZYRA. GROBOWIEC MEREFNEBEFA I JEGO ODKRYWCA
Wystawa prezentuje jedno z najważniejszych odkryć misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Saqqara (Egipt)  - grobowca wezyra Merefnebefa (XXIII wiek p.n.e.). Głównym elementem wystawy jest naturalnej wielkości makieta kaplicy grobowej egipskiego dostojnika. ( więcej )