foobar foobar
Tom V, 1983
(Russian and English summaries)


Ryszard F. MAZUROWSKI, Bursztyn w epoce kamienia na ziemiach polskich 7
Jan MICHALSKI, Zagadnienia systematyzacji i interpretacji obiektów nieruchomych (Ze studiów nad osadami otwartymi kultury łużyckiej) 135
Jerzy PIASKOWSKI, Metaloznawcze badania przedmiotów żelaznych z ziem północno-wschodnich Polski z okresu późnolateńskiego i rzymskiego 197
Jerzy GŁOSIK, Katalog Pogotowia Archeologicznego za lata 1973-1976 229
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski