foobar foobar
Tom VII, 2008
(English summary)
Materiały starożytne i średniowieczne - tom 7 miniaturka


Teresa DĄBROWSKA, Młodszy okres przedrzymski na Mazowszu
i zachodnim Podlasiu. Zarys kulturowo-chronologiczny
1
English summary: The Late Pre-Roman Period in Mazowsze and Western Podlasie (Eastern Poland). Overwiev of archaeological cultures and chronology 215
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski