foobar foobar
Tom II/1-4, 1948-1949 (1949)
(English or French summaries)


Współczesne zadania archeologii radzieckiej 3
Historia i organizacja badań
Ludwik SAWICKI, Rozwój badań w zakresie prehistorii czwartorzędu w Polsce. Stan obecny i wytyczne na przyszłość 13
Materiały
Jerzy ANTONIEWICZ, Dwa miecze typu węgierskiego ze środkowej Polski 33
Kazimierz KRYSIAK, Kość skokowa jelenia jako wzór w ceramice starożytnej Grecji 41
Jerzy ANTONIEWICZ, Zabytki odkryte w miejscowości Goplano, w pow. Aleksandrów na Kujawach 44
Alina KIETLIŃSKA, Grób z okresu lateńskiego we wsi Całowanie, pow. Garwolin 68
Marian GOZDOWSKI, Znaleziska z okresu rzymskiego z Ostrowa Kaliskiego, pow. Kalisz 69
Maria GĄDZIKIEWICZ, Groby z okresu wpływów rzymskich we wsi Łajski, pow. Warszawa 79
Jerzy ANTONIEWICZ, Wyniki badań powierzchniowych na stanowisku zwanym „Zameczek" w Tuchlinie, pow. Pisz 83
Krystyna MUSIANOWICZ, Jamowy grób z młodszego okresu wpływów cesarstwa rzymskiego w Gozdowie, pow. Sierpc 93
Jerzy ANTONIEWICZ, Brązowa klamra do pasa z okresu wędrówek ludów 99
Jerzy GĄSSOWSKI, Cmentarzysko wczesnohistoryczne w Woli Bierwieckiej, pow. Radom 107
Jacek SLASKI, Kijowskie kaganki 113
Włodzimierz SZAFRAŃSKI, Wczesnohistoryczny piec chlebowy ze stanowiska 6. w Biskupinie 117
Włodzimierz SZAFRAŃSKI, Para odosobnionych wczesnodziejowych krępulcy od uprzęży z Biskupina 123
Edward LUBICZ-NIEZABITOWSKI, Szczątki kostne wczesnohistoryczne (wiek VII-X. po Chr.) z Lubicza nad Drwęcą 131
Sprawozdania muzealne
Zofia PODKOWIŃSKA, Działalność muzeum za rok 1948 143
Jerzy ANTONIEWICZ, Działalność muzeum za rok 1949 164
Recenzje i omówienia
Bohac A., Maly J., Eisner J., Filip J., Macurek J., Wolman F., „Obrysy slovanstva" Praha 1948 (Krystyna MUSIANOWICZ) 167
Bedrich Svoboda, „Cechy a rimske imperium." Praha 1948 (Aleksander GARDAWSKI) 170
Simek E., Poulik J., Kalousek F., „Zapadni Slovane a Germani" Brno 1947 (Krystyna MUSIANOWICZ) 172
Jahn M., „Allgemeine Vorgeschichte." Berlin-Lipsk (Aleksander GARDAWSKI) 177
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski