foobar foobar
Tom IV/1-2, 1951
(English or French summaries)


Włodzimierz HOŁUBOWICZ, Zagadnienie periodyzacji dziejów społeczeństwa przedklasowego na terenie Polski 1
Witold HENSEL, Próba periodyzacji najdawniejszych dziejów ziem polskich 17
Materiały
Janina PRZEWORSKA, Przyczynek do znajomości ubiorów w młodszej epoce kamienia 39
Mieczysława KOWIAŃSKA, Wyniki prac badawczych, przeprowadzonych na kurhanie w Grabonogu, pow. Gostyń 57
Alina KIETLIŃSKA, Materiały do osadnictwa przedhistorycznego okolic Radzymina 65
Jan ŻAK, Piec piekarski z okresu późnorzymskiego (ca 400 n. ery) w Poznaniu 75
Stefan NOSEK, Znalezisko z okresu wędrówek ludów na Lubelszczyźnie 89
Krystyna MUSIANOWICZ, Skrzynia na zboże z grodziska „Zagórki" w Bródnie Starym, pow. warszawski 97
Teresa KIERSNOWSKA, Gwizdek z grodziska wczesnośredniowiecznego w Bródnie Starym, pow. warszawski 107
Lechosław RAUHUT, Forma odlewnicza z grodziska w Bródnie Starym, pow. warszawski 111
Krystyna MUSIANOWICZ, Koło od wozu i łyżka-czerpak znalezione w chacie na Starym Bródnie, pow. warszawski 115
Jerzy ANTONIEWICZ, Zabytki wczesnośredniowieczne odkryte we wsi Pieńki-Grodzisko, pow. Łomża 125
Polemiki, sprawozdania i omówienia
Andrzej NADOLSKI, W sprawie nomenklatury bronioznawczej w polskiej archeologii wczesnohistorycznej 147
Archeołogiczni Pamiatki U.R.S.R. t. I i II. Kyiw. 1949 (Krystyna MUSIANOWICZ) 154
Ipek, Jahrbuch f. prähistorische u. etnographische Kunst. Berlin. 1943 (Witold HENSEL) 158
Suomen Museo, t. LVI. Helsinki. 1949 (Witold HENSEL) 160

Tom IV/3-4, 1952
(English summaries)


Istotne zadania i osiągnięcia archeologii 3
Witold HENSEL, Gospodarka rolna i ogrodowa Słowian w okresie wczesnośredniowiecznym 15
Materiały
Jerzy ANTONIEWICZ, Marian GOZDOWSKI, Wyniki badań powierzchniowych w dorzeczu górnego Orzyca 47
Stanisław JASNOSZ, Badania powierzchniowe nad Rypienicą i Pissą 79
Stefan NOSEK, Znaleziska z wczesnej epoki brązu na Lubelszczyźnie 89
Helena CEHAK-HOŁUBOWICZOWA, Wyniki badań wykopaliskowych przy rzeźbie kultowej w pobliżu wsi Garncarsko, pow. Świdnica 97
Alina KIETLIŃSKA, Cmentarzysko grobów kloszowych we wsi Pawłowice, pow. Garwolin 111
Alina KIETLIŃSKA, Teresa HILDT, Materiały z Cieszyna 121
Aleksander GARDAWSKI, Noże kultury wenedzkiej z cmentarzyska w miejscowości Gledzianówek, pow. Łęczyca i z Biskupina 127
Jerzy KMIECIŃSKI, Bogato wyposażony szkieletowy grób kobiecy z późnego okresu rzymskiego z Łodzi-Retkini 139
Marian GOZDOWSKI, Rzeźba głowy ludzkiej z Dąbrówki, pow. Radomsko 149
Teresa KIERSNOWSKA, Skarb z XI wieku odkryty w Dzierzążni na północnym Mazowszu 155
Władysław KUBIAK, Opis dirhemu arabskiego ze skarbu monet srebrnych z Dzierzążni, pow. Płońsk na półn. Mazowszu 167
Odkrycia
Jerzy GĄSSOWSKI, Zdobiony rożek z wykopalisk przy kościele św. Jerzego w Warszawie 169
Jerzy ANTONIEWICZ, Nieznane grodzisko w Czerwonym w pow. kolneńskim 170
Lechosław RAUHUT, Resztki pieca hutniczego z Zadowic, pow. Kalisz 170
Jerzy ANTONIEWICZ, Grodzisko we wsi Wnory-Wypychy, pow. Wysokie Mazowieckie 171
Tadeusz WIECZOROWSKI, Figurka wczesnośredniowieczna ze Szczecina 172
Marian GOZDOWSKI, Dewastacja wczesnośredniowiecznego grodziska w Redzie 173
Marian GOZDOWSKI, Zniszczone kurhany z okresu wczesnośredniowiecznego w pow. piotrkowskim 174
Marian GOZDOWSKI, Kilka nieznanych grodzisk z terenu woj. łódzkiego 174
Marian GOZDOWSKI, Nowe stanowiska archeologiczne w okolicach Warszawy 176
Marian GOZDOWSKI, Osada bagienna z późnego okresu rzymskiego w Otalążce, pow. Grójec 178
Marian GOZDOWSKI, Nowe znaleziska importów rzymskich na Mazowszu 179
Marian GOZDOWSKI, Nowe stanowiska archeologiczne w woj. łódzkim 184
Jerzy ANTONIEWICZ, Ciekawy zabytek z grodziska w Jeziorku, pow. Giżycko 189
Kronika naukowa
Zdzisław RAJEWSKI, Ogólnopolska konferencja archeologów i etnografów w Nieborowie koło Łowicza 191
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w roku 1951 194
Witold HENSEL, Mgr Jacek Slaski 209
Sprawozdania i omówienia
Istoria drewniej Rusi. Domongolski period. II. Moskwa-Leningrad 1951 (Krystyna MUSIANOWICZ) 211
Sturms E.: Die ethnische Deutung der masurgermanischen Kultur. Pinnenberg 1947, Zur ethnische Deutung der masurgermanischen Kultur. Hamburg 1950 (Jerzy ANTONIEWICZ) 215
Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. Drezno 1951 (Jerzy ANTONIEWICZ) 220
Rivista di scienze preistoriche. Vol. V. Florencja 1950 (Jan ŻAK) 224
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski