foobar foobar
Tom V/1-2, 1953
(English summaries)


Aleksander L. MONGAJT, Kryzys archeologii burżuazyjnej 1
Historia nauki
Jerzy ANTONIEWICZ, Gustaw Gizewiusz-Giżycki, polski zbieracz starożytności okolic Ostródy z okresu Wiosny Ludów 20
Materiały
Jerzy ANTONIEWICZ, Epipaleolityczny harpun znaleziony w Rękawczynie, pow. Sierpc na półn. Mazowszu 31
Jan KOWALCZYK, Dwa groby kultury amfor kulistych z Lasu Stockiego i Stoku, pow. Puławy 38
Aleksander KRUPKOWSKI, Tadeusz REYMAN, Badania metaloznawcze nad przekutym półfabrykatem żelaza z Witowa, pow. Pińczów i żużlem dymarkowym z Igołomi, pow. Miechów 48
Lechosław RAUHUT, O uzyskiwaniu żelaza i stali przez starożytne hutnictwo żelazne 66
Muzealnictwo
Zdzisław RAJEWSKI, Zagadnienie wystaw archeologicznych 74
Aleksander GARDAWSKI, Wystawa Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 79
Odkrycia
Michał DREWKO, Prace badawcze a Tyńcu w Kaliszu w 1952 r. 87
Krzysztof DĄBROWSKI, Prace archeologiczne w Piwonicach, powiat Kalisz 88
Andrzej NADOLSKI, Dwa interesujące przedmioty z cmentarzyska w Zadowicach, pow. Kalisz 90
Zofia PODKOWIŃSKA, Lechosław RAUHUT, Badania w Igołomi, pow. Miechów w 1952 r. 92
Kronika naukowa
Jerzy GĄSSOWKI, Konferencja młodych archeologów w Osiecznej koło Leszna Wielkopolskiego 96
Jerzy GĄSSOWSKI, Konferencja w sprawie Grodów Czerwieńskich w Hrubieszowie 99
Jerzy ANTONIEWICZ, Nowe czasopismo z dziedziny historii kultury materialnej 103
Sprawozdania i omówienia
Izwiestia Akademii Nauk SSSR. Seria Istorii i Filozofii (Jerzy GĄSSOWSKI) 105
J. G. D. Clark: Prehistoric Europe. The Economic Basis. London 1952 (Krzysztof DĄBROWSKI) 108
W. W. Krapotkin: Klady rimskich moniet w wostocznoj Jewropie. Wiestnik Drewniej Istorii 1951 (Jerzy ANTONIEWICZ) 110
B. A. Rybakow: Problema obrazowanija drewneruskoj narodnosti w swetle trudow J. W. Stalina. Moskwa 1952 (Krystyna MUSIANOWICZ) 114
Neugebauer: Neue Ausgrabungen auf dem Burgwall Alt-Lübeck (Tadeusz LALIK) 116
F. D. Guriewicz: Drewnije posielenja kalingradskoj oblastii (Jerzy ANTONIEWICZ) 119
G. B. Fedorow: Rabota slawjano-dnestrowskoj ekspedicii (Krystyna MUSIANOWICZ) 122
D. A. Awdusin: Gnezdowskaja ekspedycija (Krystyna MUSIANOWICZ) 123

Tom V/3-4, 1953
(English summaries)


Materiały
Aleksander GARDAWSKI, Dwa skarby brązowe 3
Witold BENDER, Znaleziska monet rzymskich z terenu Śląska Cieszyńskiego 11
Zygmunt JAWORSKI, Czaszki bydła rogatego i świni domowej z wykopalisk w Igołomi i Tropiszowie, pow. Miechów z okresu rzymskiego 21
Michał DREWKO, Wczesnośredniowieczne kurhany ciałopalne we wsi Lipsko, pow. Zamość 36
Zdzisław RAJEWSKI, Gromadne znalezisko żelaznych narzędzi wczesnośredniowiecznych z Ostrowa koło Mogilna 46
Muzealnictwo
Józef MARCINIAK, Wystawa archeologiczna w Szczecinie 48
Zdzisław RAJEWSKI, Wystawa archeologiczna w Biskupinie 52
Odkrycia
Józef JANOWSKI, Topory z rogu jeleniego znalezione w pow. Sokołów Podl. i Siemiatycze 60
Józef JANOWSKI, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych i skrzynkowych w Starej Wsi, pow. Mińsk Maz. 61
Zdzisław RAJEWSKI, Złoty kabłączek skroniowy z Ostrowa Lednickiego 61
Zdzisław RAJEWSKI, Dwa złote pierścionki z Opola nad Odrą 61
Lechosław RAUHUT, Wczesnośredniowieczna ozdoba z rogu z Horodła, pow. Hrubieszów 62
Alina KIETLIŃSKA, Miniaturowe naczynko wczesnośredniowieczne z Góry Zamkowej w Cieszynie 64
Andrzej ABRAMOWICZ, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Łęczycy na stanowisku Emaus 65
Lechosław RAUHUT, Ślady średniowiecznego hutnictwa żelaznego w Kotłowie, pow. Ostrów Wielkop. 66
Kronika naukowa
Andrzej WIERCIŃSKI, Konferencja antropologiczna poświęcona zagadnieniom etnogenezy odbyta w Osiecznej koło Leszna Wielkopolskiego 67
Lechosław RAUHUT, II konferencja prelegentów na zjazd naukowy młodych archeologów w Osiecznej koło Leszna Wielkopolskiego 71
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w r. 1952 74
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski