foobar foobar
Kernavé - litewska Troja


Wojciech BRZEZIŃSKI, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Wprowadzenie
7
Saulius VADIŠIS, dyrektor Kernaves Valstybinis Archeologijos ir Istorijos Rezervatinis Muziejus
Przedmowa
9
Aleksiejus LUCHTANAS
Kernave - litewska Troja
Kernave, the LithuanianTroy [summary]
11
31
Gintautas VELIUS
Społeczeństwo Kernave w XIII-XIV w.
Kernave Town Community in the 13th-14th c. [summary]
35
55
Rimantas JANKAUSKAS
Badania antropologiczne szczątków kostnych dawnych mieszkańców Kernave
Anthropology of the Residents of Kernave [summary]
57
76
Laima VEDRICKIENE
Konserwacja zabytków archeologicznych pochodzących z kompleksu stanowisk w Kernave
Conservation of Archaeological Finds from Kernave [summary]
79
93
Aleksiejus LUCHTANAS, Gintautas VELIUS
Katalog - Catalogue
95
Literatura 211
Lista autorów 216
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski