foobar foobar
Skarby wieków średnich / Treasures of the Middle Ages


Wojciech BRZEZIŃSKI, Przedmowa / Foreword 5
Andrzej PIOTROWSKI,
Zabytki ze zbiorów Działu Średniowiecza i Archeologii Czasów Nowożytnych Państwowego Muzeum Archeologicznego / Exhibts from the collections of the State Archaeological Museum, Department of Medieval and Modern Period Archaeology
8
Hanna KÓČKA-KRENZ,
Wczesnośredniowieczna biżuteria metalowa ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego / Early medieval metal jewellery from the collections of the State Archaeological Museum
20
Maraia DEKÓWNA,
Wczesnośredniowieczne ozdoby szklane ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego, na tle ogólnej problematyki rozwoju szklarstwa / Early medieval glass ornaments in the collection of the State Archaeological Museum, against the general background of the development of glass-making
52
Bibliografia / Bibliography 88
Katalog / Catalogue 102
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski