foobar foobar
Srebra antyczne z Serbii


Jan JASKANIS, Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Wstęp
9
Jan JASKANIS, Director of State Archaeological Museum in Warsaw
Introduction
11
Jevta JEVTOVIĆ, Dyrektor Muzeum Narodowego w Belgradzie
Wstęp
13
Jevta JEVTOVIĆ, Director of Natilonal Museum in Belgrade
Introduction
16
Ivana POPOVIĆ
Terytorium Serbii w okresie od schyłku I tys. p.n.e. do początku VII w. n.e.
Historical Frameworks. The territory of Serbia since the last centuries BC to the beginning the7th century AD
19

27
Ivana POPOVIĆ
Rzymskie ozdoby srebrne jako odbicie wczesnych wpływów kulturowych świata greckiego
Roman silver jewellery as a reflection of early Hellenistic Greek influence
31
34
Ivana POPOVIĆ
Naczynia srebrne. Od luksusowego importu do produkcji lokalnej, w służbie cesarskiej propagandy
Silver vessels. From luxury import to local products in the service of Imperial propaganda
39

42
Bojana BORIĆ-BREŠKOVIĆ
Monety srebrne w okresie przedrzymskim i rzymskim
Silver coins in the Pre-Roman and Roman times
47
53
Katalog / Catalogue 61
Bibliografia / Bibliography 138
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski