foobar foobar
Starożytności Litwy


Jan JASKANIS, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Wprowadzenie
Introduction
5
10
Birute KULNYTE, dyrektor Muzeum Narodowego Litwy
Z historii Muzeum Narodowego Litwy
From the history of the National Museum of Lithuania
13
14
Egle GRICIUVIENE
Dział Archeologii Muzeum Narodowego Litwy
The Archaeological Department of the National Museum of Lithuania
16
17
Litwa od epoki kamienia do średniowiecza
Vygandas JUODAGALVIS
Epoka kamienia
The StoneAge in Lithuania [summary]
18
23
Adolfas TAUTAVIČIUS
Epoka brązu i początek epoki żelaza (XVI-I w. p.n.e.)
24
Adolfas TAUTAVIČIUS
Okres rzymski (I-IV w.)
27
Adolfas TAUTAVIČIUS
Plemiona Bałtów w V-XIII w.
33
Adolfas TAUTAVIČIUS
Relikty kultury pogańskiej (połowa XIII - początek XVI w.)
45
Lithuania from the Bronze Age to the Middle Ages [summary] 46
Katalog
Tablice kolorowe 51
Vygandas JUODAGALVI
Epoka kamienia
65
Egle GRICIUVIENE, Adolfas TAUTAVIČIUS
Od epoki brązu do średniowiecza
75
Opis stanowisk archeologicznych
Vygandas JUODAGALVIS
Obozowiska i osiedla epoki kamienia
117
Egle Griciuviene
Od epoki brązu do średniowiecza
121
Wykaz skrótów 130
Literatura 131
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski