foobar foobar
Wandalowie - strażnicy bursztynowego szlaku

WPROWADZENIE
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
JOHANNES RAU - Prezydent Republiki Federalnej Niemiec
WISŁAWA SZYMBORSKA
Wandalski los
Andrzej KOKOWSKI, Christian LEIBER
"Die Vandalen - die Könige, die Eliten, die Krieger, die Handwerker", czyli zanim Wandalowie stali się "strażnikami bursztynowego szlaku"
Wojciech BRZEZIŃSKI
Wandalowie - strażnicy bursztynowego szlaku
Tomasz GRYŻEWSKI
Współczesność i tradycja

WANDALOWIE - STRAŻNICY BURSZTYNOWEGO SZLAKU
Wandalowie
Andrzej KOKOWSKI, Wandalowie - Lugiowie - kultura przeworska 3
Jerzy KOLENDO, Antyczne źródła pisane o najdawniejszych dziejach Wandalów 11
Andrzej KOKOWSKI, Kultura przeworska - zarys dziejów
Aneks: Marcin JUŚCIŃSKI, Pierwsza "zagroda" kultury przeworskiej
Aneks: Marta STASIAK-CYRAN, Czy Wandalowie byli dobrymi myśliwymi i rybakami?
25

86
90
Katarzyna CZARNECKA, Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej 97
Katarzyna CZARNECKA, Arystokraci bursztynowego szlaku - władcy, wodzowie czy kapłani?
Aneks: Christian LEIBER, Groby książęce z Wrocławia Zakrzowa. Pośmiertne bogactwo
107

120
Piotr ŁUCZKIEWICZ, Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim 127
Bartosz KONTNY, Uzbrojenie kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich i początkach okresu wędrówek ludów
Aneks: Ludwig vanden BERGHE, Miecz z Kraśnika Piasków i jego rekonstrukcja
143

162
Stanisław DUCIN, Uzbrojenie i wyposażenie rzymskich legionistów w pierwszych wiekach n.e. 165
Marta STASIAK-CYRAN, Piękno wandalskiej ceramiki ręcznie lepionej 177
Magdalena MĄCZYŃSKA, Zmierzch kultury przeworskiej 191
Jerzy STRZELCZYK, Wandalowie w drodze do Afryki 199
Sąsiedzi
Andrzej KOKOWSKI, Goci między Bałtykiem a Morzem Czarnym 225
Wojciech NOWAKOWSKI, Bałtowie - lud na końcu świata 253
Andrzej KOKOWSKI, Burgundowie, czyli kultura luboszycka 263
Barbara NIEZABITOWSKA, HERULOWIE 271

KATALOG
Sąsiedzi Wandalów 277
Wandalowie - Kultura przeworska 287
Andrzej KOKOWSKI, Ważniejsze, publikowane cmentarzyska kultury przeworskiej 355
Monika GŁADYSZ-JUŚCIŃSKA, Marcin JUŚCIŃSKI, Typologia - narzędzie porządkujące i datujące 361
Andrzej KOKOWSKI, Rzeźbiarskie prezentacje do tematu "Wandalowie" 369
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski