foobar foobar
Tom 2: Wojciech Borkowski "Krzemionki mining complex deposit managment system"


Autor przedstawia dotychczasowy stan wiedzy o kopalni krzemienia pasiastego
w Krzemionkach. Analizuje planowy system eksploatacji surowca krzemiennego, związany ściśle z warunkami geologicznymi jego zalegania.
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski