foobar foobar
Tom. 3: Z badań nad wykorzystaniem krzemienia pasiastego
(English summaries)


Od Zespołu
Od Wydawcy
7
Marek ZALEWSKI, Badania nad bezpośrednim zapleczem osadniczym kopalń krzemieni pasiastych w Krzemionkach (wyniki prac archeologicznych w rejonie tzw. "Kału Cebuli" 9
Regina KARDAŚ, Bogumił WICIK, Zbigniew WÓJCIK, O zagłębieniach bezodpływowych w rejonie kopalń krzemieni pasiastych
w Krzemionkach, woj. kieleckie
25
Marek ZALEWSKI, Wojciech BORKOWSKI, Zagadnienie chronologii pola eksploatacyjnego "Borownia" w Rudzie Kościelnej w świetle nowych materiałów nakopalnianych i osadniczych 31
Ewa KRAKOWSKA, Grace górnicze z pola eksploatacyjnego
"Borownia" w Rudzie Kościelnej
55
Janusz BUDZISZEWSKI, Przyczynki do poznania gospodarki krzemieniem pasiastym we wczesnej epoce brązu 87
Marek ZALEWSKI, Sławomir SAŁACIŃSKI, Weryfikacyjne badania powierzchniowe okolic wsi Stodoły, woj. tarnobrzeskie. 111
Witold MIGAL, Sławomir SAŁACIŃSKI, Eksperymentalne wytwarzanie siekier czworościennych z krzemienia pasiastego 121
Wojciech BORKOWSKI, Witold MIGAL, Ze studiów nad użytkowaniem siekier czworościennych z krzemienia pasiastego 141
Bogdan BALCER, Cel i wyniki badań w Krzemionkach w latach
1969-1970
167
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski