foobar foobar
Tom. 4: Krzemień świeciechowski w pradziejach.
Materiały z konferencji w Ryni, 22−24.05.2000
(English summaries)


Romuald SCHILD, O konferencji "Krzemień świecieciechowski
w pradziejach"
7
Barbara MATRASZEK, Sławomir SAŁACIŃSKI, O "Krzemieniu świeciechowskim" 8
Jan MACHNIK, Romuald Schild, Włodzimierz WOJCIECHOWSKI,
O Bogdanie Balcerze
10
Bogdan BALCER, Krzemień - kultura - przemysł 13
Jerzy LIBERA, Wykorzystanie krzemienia świeciechowskiego
i gościeradowskiego w paleolicie schyłkowym i mezolicie
w międzyrzeczu Wisły i Bugu oraz w dorzeczu Sanu (zarys problematyki)
29
Andrzej Jacek TOMASZEWSKI, Świeciech, liściaki, świderien i inne 51
Marcin WĄS, Składanki mezolitycznych materiałów krzemiennych kultury janisławickiej ze stanowiska Gwoździec 9, woj. podkarpackie 71
Wiktor OBUCHOWSKI, Zabytki z krzemienia świeciechowskiego
z Białorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego
w Warszawie
89
Jerzy LIBERA, Anna ZAKOŚCIELNA, Złoża krzemieni turońskich
w przełomowym odcinku Wisły
93
Anna ZAKOŚCIELNA, Wykorzystanie krzemienia świeciechowskiego przez społeczności kultur naddunajskich na Wyżynie Lubelskiej 111
Barbara BARGIEŁ, Stan badań nad wykorzystaniem krzemienia świeciechowskiego w późnym neolicie i epoce brązu w Polsce południowo-wschodniej (zarys problematyki) 123
Włodzimierz WOJCIECHOWSKI, Udział surowca świeciechowskiego
w krzemieniarstwie neolitycznym na Dolnym Śląsku
141
Lucyna DOMAŃSKA, Rola krzemienia świeciechowskiego
w gospodarce surowcowej neolitycznych społeczności Kujaw
147
Jolanta MAŁECKA-KUKAWKA, Krzemień świeciechowski w neolicie Ziemi Chełmińskiej 155
Hanna KOWALEWSKA-MARSZAŁEK, Krzemień świeciechowski
w neolicie Wyżyny Sandomierskiej. Kilka uwag na temat rozprzestrzenienia inwentarzy
177
Jacek GÓRSKI, Elżbieta TRELA, Kontekst kulturowy powierzchniowych znalezisk krzemienia świeciechowskiego
na obszarze zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej
209
Barbara MATRASZEK, Witold MIGAL, Sławomir SAŁACIŃSKI, Składanki form rdzeniowych z jamy 424 z osady kultury pucharów
lejkowatych ze stan. "Nad Wawrem" w Złotej, woj. świętokrzyskie
237
Witold MIGAL, Zamysł technologiczny wióra krzemiennego z Winiar,
gm. Dwikozy
255
Wojciech BORKOWSKI, Grociki z krzemienia świeciechowskiego
w kulturze złockiej
267
Jolanta KAMIŃSKA-SZYMCZAK, Neolityczne narzędzia żniwne
z krzemienia świeciechowskiego - geneza wybłyszczeń
279
Jolanta KAMIŃSKA-SZYMCZAK, Karol SZYMCZAK, Powierzchnie świeżych przełamów wybranych surowców krzemiennych z terenów Polski obserwowanych przy użyciu SEM 297
Bogdan BALCER, Próba podsumowania i uwagi na temat konferencji "Krzemień świeciechowski w pradziejach" 307
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski