foobar foobar
Tom 5: Rybniki - "Krzemianka".
Z badań nad krzemieniarstwem w Polsce północno-wschodniej
(English summaries)


Od Redakcji
Wstęp
7
Od Zespołu
Rybniki-"Krzemianka"
9
Marek ZALEWSKI, Kilka uwag o odkryciach archeologicznych
w Puszczy Knyszyńskiej
11
Krzysztof CHOJNOWSKI, Bogusław DEPTUŁA, Edward KOMENDA,
Jeremi SZKLARZEWSKI, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
i rezerwat przyrody "Krzemianka"
15
Zbigniew WÓJCIK, Rybniki-"Krzemianka" - wprowadzenie geologiczne 25
Robert POPIELSKI, Położenie geograficzne i geomorfoligiczne stanowisk Rybniki-"Krzemianka" i Rybniki-"Stroma Górka" 29
Barbara MATRASZEK, Sławomir SAŁACIŃSKI, Marek ZALEWSKI, Badania archeologiczne związane z prehistorycznym górnictwem krzemienia prowadzone na terenie Puszczy Knyszyńskiej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (kalendarium) 37
Marek ZALEWSKI, Prehistoryczne zagłębie górnicze w Puszczy Knyszyńskiej 51
Sławomir SAŁACIŃSKI, Marek ZALEWSKI, Ślady osadnictwa
pradziejowego w najbliższym sąsiedztwie kopalń krzemienia
w Rybnikach-"Krzemiance" w świetle badań powierzchniowych
(materiały z badań obszaru AZP 34-86
57
Wojciech BORKOWSKI, Obraz pola eksploatacyjnego w Rybnikach-"Krzemiance" 65
Marek ZALEWSKI, Raport z badań wykopaliskowych kopalni krzemienia (kopalnia nr 1) w Rybnikach-"Krzemiance" 79
Witold MIGAL, Materiały krzemienne z badań w Rybnikach-
"Krzemiance" i Rybnikach-"Przy źródlisku"
87
Witold MIGAL, Sposoby i możliwości obróbki krzemienia za pomocą twardego tłuka kamiennego 129
Marek ZALEWSKI, Badania sondażowe kopalń krzemienia na stanowisku Rybniki-"Stroma Górka" 141
Mirosława KUPRIANOWICZ, Palinologiczne ślady prehistorycznego osadnictwa w północnej części Puszczy Knyszyńskiej zapisane w osadach torfowiska Machnacz 149
Agnieszka MAŚLIŃSKA-MARCINKOWSKA, Osadnictwo z neolitu
i wczesnej epoki brązu na Nizinie Północnopodlaskiej
167
Agnieszka MAŚLIŃSKA-MARCINKOWSKA, Katalog stanowisk neolitycznych, paraneolitycznych i wczesnobrązowych na Nizinie Północnopodlaskiej 187
Jolanta KAMIŃSKA-SZYMCZAK, Materiały z epoki kamienia ze stanowiska 4 w Burdeniszkach, pow. Suwałki 197
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski