foobar foobar
Cmentarzysko kurhanowe w Żwirblach pod Wilnem.
Wprowadzenie w problematykę. Katalog


Przedmowa
Wojciech BRZEZIŃSKI, Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 7
Tomasz NOWAKIEWICZ, Dyrektor Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego 9
Od autora / Nuo autoriaus 11
1. WPROWADZENIE / ļVADAS 13
1.1. Losy stanowiska / Archeologinio paminklo likimas 13
1.2. Historia badań / Tyrimų istorija 17
1.3. Dotychczasowe opracowania / Iki šiol pateikti aprašymai
ir darbai
18
1.4. Charakterystyka i losy zbiorów / Kolekcijos apibūdinimas ir jos likimas 22
1.5. Charakterystyka archiwaliów / Archyvinės medžiagos apibūdinimas 25
1.6. Metodyka opracowania materiałów / Medžiagos tyrimų metodai 28
1.7. Krótka charakterystyka stanowiska / Trumpas kapinyno apibūdinimas 34
1.8. Problematyka chronologii i obrządku pogrzebowego /
Chronologijos ir laidosenos problematika
36
1.8.1. Zasady podziału chronologicznego / Chronologijos periodizacijos taisyklės 36
1.8.2. Kurhany z pochówkami szkieletowymi / Pilkapiai su griautiniais kapais 43
1.8.3. Kurhany birytualne / Pilkapiai su griautiniais ir degintiniais kapais 47
1.8.4. Kurhany z pochówkami ciałopalnymi / Pilkapiai su degintiniais kapais 49
1.8.5. Kurhany z pochówkami końskimi / Pilkapiai su žirgų kapais 64
1.9. Podsumowanie / Išvados 74
2. KATALOG / KATALOGAS 79
2.1. Układ katalogu / Katalogo tvarka 79
2.2. Kurhany / Pilkapiai 80
2.3. Znaleziska luźne / Atsitiktiniai radiniai 121
3. ANEKSY 125
3.1. Aneks archiwalny 125
3.1.1. Wprowadzenie 125
3.2. Aneks antropologiczny 130
3.2.1. Wprowadzenie 130
3.2.2. Beata BALUKIEWICZ, Analiza antropologiczna szczątków ludzkich ze stanowiska archeologicznego w Żwirblach na Litwie 132
3.2.3. Wyniki badań materiałów kostnych z cmentarzyska w Żwirblach uzyskane przez Brunona Miszkiewicza 137
3.2.4. Wiesław KAPLA, Analiza antropologiczna materiału kostnego (ciałopalnego) z kurhanu 47, gr. IIJ, ze stanowiska Żwirble koło Wilna 137
3.3. Aneks archeozoologiczny 138
3.3.1. Wprowadzenie 138
3.3.2. Alicja Lasota-Moskalewska, Katalog zwierzęcych szczątków kostnych ze stanowiska Żwirble 139
4. SUMMARY 141
5. BIBLIOGRAFIA 147
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski