| Strona Główna |


PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
w dniach od 9 listopada 2006 r. do 10 stycznia 2007
r.
zaprasza na wystawę

PRZESZŁOŚĆ OTWARTA DLA PRZYSZŁOŚCI.

PAŁAC WIELKICH KSIĄŻĄT LITEWSKICH W WILNIE


   

Wystawa przedstawia dzieje pałacu wielkich książąt litewskich w Wilnie - zespołu budynków o wielkim znaczeniu historycznym i kulturowym dla Litwinów. Była to rezydencja książąt litewskich, królów polskich z dynastii Jagiellonów oraz kolejnych władców elekcyjnych sprawujących rządy w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Historia pałacu związana jest nierozerwalnie z dziejami państwa polsko-litewskiego. Jako symbol niepodległości został zniszczony na przełomie XVIII i XIX w. przez władze rosyjskie.
W roku 2009 odbudowany pałac otworzy swoje podwoje dla zwiedzających. Makieta zrekonstruowanego pałacu prezentowana jest na wystawie.


 
Zamki wileńskie z lotu ptaka, fot. M. Jovaiša
 
Widok odbudowywanego pałacu od strony południowo-wschodniej,
początek 2006 r.

Na ekspozycji zaprezentowano zabytki pochodzące z badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie pałacu wielkich książąt litewskich. Badania archeologiczne pozwoliły odsłonić ślady najstarszego osadnictwa z V-VIII w. oraz relikty późniejszych budowli murowanych z okresu od XIII do XVII w.
Odkryto także zabytki ilustrujące bogactwo kultury materialnej mieszkańców pałacu: ozdoby, elementy stroju, przedmioty codziennego użytku, znaleziska numizmatyczne, w tym pierwsze monety litewskie - denary wybite przez Władysława Jagiełłę i Witolda, gotyckie, renesansowe i barokowe kafle piecowe, oryginalne detale architektoniczne.
Ich uzupełnieniem są dzieła sztuki powstałe w okresie funkcjonowania rezydencji: obrazy, rysunki, tkaniny, meble, wyroby rzemiosła artystycznego.


Organizatorzy wystawy:

  Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Litewskie Muzeum Sztuki
Centrum Badań nad Zamkami „Zamki litewskie”


| Strona Główna |