Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Pracownia Antropologiczna
tel. (22)
50 44 805

Kierownik:
dr Łukasz Maurycy Stanaszek, adiunkt, tel. wew. 869
e-mail: stanaszek@pma.pl

Pracownia Antropologiczna została utworzona w 1962 roku. Od samego początku aż do 2012 roku jej kierownikiem była doc. dr hab. Alina Wiercińska.

Podstawowym celem działalności Pracowni jest opracowywanie i publikowanie bieżących i archiwalnych materiałów antropologicznych z badań archeologicznych Muzeum. Do równie ważnych zadań należy stały udział w badaniach wykopaliskowych na cmentarzyskach szkieletowych i ciałopalnych, jak też działalność wystawiennicza i popularno-naukowa w zakresie antropologii fizycznej i kulturowej.


Poprzedni Spis działów Następny