Strona główna

Zdjęcia archiwalne

Kazimierz Bielenin
Tadeusz Biniewski
Edward Buczek
Wojciech Kóčka
i inni

Zdjęcia współczesne

Miroslav Bálek
Ewa Banasiewicz-Szykuła
Mirosława Dernoga
Martin Gojda
Adam Golański
Wojciech Gogolewski
Zbigniew Kobyliński
Dimitri Korobov
Agnieszka Martyniuk-Drobysz
Jerzy Miałdun
Jacek Nowakowski
Ioana Oltean
Stanisław Orłowski
Włodzimierz Rączkowski
Wojciech Sosnowski
Wiesław Stępień
Dariusz Wach
Jarosław Wyrwiński
Mariusz Ziółkowski

Instytucje, które udostępniły fotografie prezentowane na wystawie

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Krakowski Zespół do Badań Autostrad
Państwowe Muzeum Archeologiczne
Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie. Delegatura w Zamościu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. Delegatura w Lesznie
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. Delegatura w Pile
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie. Delegatura w Siedlcach
oraz osoby prywatne