Strona główna

W 1935 r. z inicjatywy Zdzisława Rajewskiego rozpoczęto dokumentowanie wyników wykopalisk na terenie osady obronnej z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Biskupinie z lotu ptaka. W tym celu wykorzystywano specjalnie skonstruowany balon na uwięzi z podczepionym aparatem fotograficznym na płyty szklane. Głównym fotografem ekspedycji był Wojciech Kóčka. W roku 1936 fotografie wykonywano także z balonu wolnego, a w 1937 z wojskowego balonu obserwacyjnego na uwięzi. Na potrzeby archeologów fotografie lotnicze wykonywali także z samolotów piloci wojskowi.

 

Balon, z którego wykonywano zdjęcia
wykopalisk w Biskupinie w latach 1935-1939

Przykład fotografii wykopalisk
biskupińskich z lotu ptaka

 

Balon Pomorze, z którego wykonywano
fotografie w roku 1936

Obserwacyjny balon wojskowy, z którego
wykonywano fotografie w Biskupinie w roku 1937

 

Już w 1929 lub 1928 r. lotnictwo wojskowe wykonało pierwsze fotografie stanowiska archeologicznego na prośbę archeologów. Były to fotografie badanej wykopaliskowo przez prof. Józefa Kostrzewskiego osady neolitycznej w Rzucewie na Pomorzu.

W tym samym 1935 r. z inicjatywy Władysława Kowalenki wykonano liczne fotografie grodzisk wielkopolskich z lotu ptaka.

 

Mieszków

Grodzisko

 

Żerków

Białcz Stary

Bonikowo