ilustracja dekoracyjna
  kultura wielbarska - ceramikaWykopaliska na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Jartyporach koło Węgrowa prowadzone są przez Dział Epoki Żelaza Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie od 1998 roku. W ciągu ośmiu lat odkryto pozostałości wielkiego cmentarzyska użytkowanego przez ludność, którą utożsamiać możemy z germańskim plemieniem Gotów, znanym z antycznych źródeł pisanych. W nomenklaturze archeologicznej określani są mianem kultury wielbarskiej. Goci przybyli ze Skandynawii na początku I wieku i osiedlili się na obszarach dzisiejszej Polski północnej, następnie zaś w ciągu kolejnych dwóch stuleci rozpoczęli swoją wędrówkę na południe, ku granicom Imperium Rzymskiego. Stanowisko w Jartyporach to ślad blisko dwustuletniego osadnictwa tej ludności na północno-wschodnim Mazowszu i Podlasiu. Dostarczyło do tej pory niezwykle frapujących informacji związanych z ich sferą obrzędową i wierzeniami, zaś odkryte na cmentarzysku kultura wielbarska - ceramikaunikatowe zabytki, w tym dość liczne importy z terenów Cesarstwa Rzymskiego, ukazały zaskakującą sieć dalekosiężnych kontaktów i powiązań nie tylko z Rzymianami, lecz także innymi plemionami barbarzyńskimi, m. in. z Sarmatami.Cmentarzysko w Jartyporach- zapinkaW świetle dotychczasowych badań cmentarzysko w Jartyporach można uznać za najważniejsze obecnie eksplorowane stanowisko archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu. Jednocześnie stanowisko jest ciągle niszczone przez nielegalne wybieranie piasku i żwiru - wybierzysko żwirowni, o powierzchni blisko 1 hektara, zniszczyło dużą część nekropoli. Od kilku lat trwa zatem swoisty wyścig między archeologami a niszczycielami. Niestety, badania prowadzone są na niewielką skalę z powodu skromnych środków finansowych. Dlatego też każda pomoc będzie mile widziana. Osoby prywatne bądź firmy, które zechcą nas wesprzeć, zostaną oficjalnymi sponsorami ekspedycji, wymienionymi na stronie internetowej i w publikacjach. Naszych sponsorów zapraszamy również na wycieczkę po jartyporskich wykopaliskach.

 
 
Cmentarzysko w Jartyporach - nekropola i  nielegalne wysypisko odpadów.


[do góry>>>>>]   
Cmentarzysko w Jartyporach - zabytki

 
Copyright.(c) Dział Epoki Żelaza PMA 2004. Teksty: A. Żórawska

Projekt: Projekt i wykonanie: Marcin Sabaciński